VÄLKOMMEN

Så gynnar motion din hälsa

Motion är en viktig del av en hälsosam livsstil och har visat sig ha många positiva fördelar för det fysiska och psykiska välbefinnandet. Sport, idrott och friluftsliv har också en positiv effekt på hela samhället. 

Sport, idrott och friluftsliv kan gynna din hälsa på många sätt. Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att minskad stress, förbättrat humör, sömn och ökad energinivå. Motion bidrar också till att stärka ben och muskler, förbättrat immunförsvar och den kardiovaskulära hälsan – vilket minskar risken för hjärtsjukdomar, stroke och diabetes. 

Regelbunden motion kan också hjälpa till att upprätthålla en hälsosam vikt och bygga upp stärka ditt självförtroende, förbättra din mentala hälsa, öka din kognitiva förmåga, kreativitet samt fokus. Att röra på sig är också ett utmärkt sätt att stressa ned samt att minska känslor av ångest eller depression. Att ha en stark kropp, god fysik och hälsa kan göra det lättare att hantera livets utmaningar. 

Idrottsrörelsen är viktig för samhället

Fysisk aktivitet och rörelsefrihet tenderar att främja folkhälsa och även ge en lång rad andra samhällsnyttiga effekter. Fysisk aktivitet kan gynna samhällen på många sätt, från förbättrad luftkvalitet till ökad social interaktion. Den kan bidra till att minska fetma och diabetes, förbättra den mentala hälsan och minska brottsligheten – vilket leder till säkrare och hälsosammare bostadsområden. Motion skapar också en känsla av samhörighet och uppmuntrar människor att komma ut och bli mer aktiva – vilket främjar en större känsla av välbefinnande i samhället. 

Idrottsrörelsen är viktig för samhället, den skapar en rörelsefrihet och positiva effekter på både individers hälsa, självkänsla, integration. Fysisk aktivitet är viktigt för människor i alla åldrar och förmågor. Det är viktigt att se till att alla har tillgång till säkra och trevliga platser att träna på som till exempel parker, naturreservat, sportanläggningar och föreningar som främjar sport, idrott och friluftsliv.