Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Foto: JOSEFINE LOFTENIUS

Viktig pusselbit på plats för en tryggare idrott

24 MAJ 2019 07:00
Avstängning upp till tio år vid allvarliga kränkningar och idrottsombudsmannen ska få anmäla ärenden till bestraffning. Det är två av åtgärderna i Riksidrottsstyrelsens förslag för en ännu tryggare idrott för alla.
 • Uppdaterad: 17 MAJ 2019 14:30

Representanter från RF:s 71 medlemsförbund samlas den 24–26 maj på Riksidrottsmötet och fattar beslut i viktiga framtidsfrågor. De tar bland annat ställning till Riksidrottsstyrelsens förslag om ändringar i stadgarna, som ska förtydliga att idrottsrörelsen lever enligt sin värdegrund. Förslaget innebär att:

 • Allvarliga kränkningar får mer kännbara påföljder. Straffet för den som allvarligt kränkt någon ändras från avstängning i högst två år till avstängning i lägst två år och högst 10 år. 
 • Preskriptionstiden för anmälan av allvarliga kränkningar ändras till 10 år från den dag kränkningen begicks, från tidigare två månader.
 • Idrottsombudsmannens uppgift att vägleda och i vissa fall företräda förening eller medlem i förening förtydligas.
 • Idrottsombudsmannen ges rätt att kunna göra en anmälan till bestraffning.
 • Föreningar ska – istället för uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.
 • Möjligheten för en förening att utesluta en medlem som bryter mot idrottens värdegrund ska skrivas mer tydligt.

Stadgeändringen är sista pusselbiten i idrottsrörelsens stärkta arbete för tryggare idrottsmiljöer. Under fjolåret kom idrottsombudsman, visselblåsarfunktion och idrottsrörelsens uppförandekod på plats. Sedan tidigare finns även sakkunniga i barn- och ungdomsidrott i alla RF/SISU-distrikt.

RF har även tagit fram stödmaterial till föreningar: Barnens spelregler, i samarbete med Bris, och ”Skapa trygga idrottsmiljöer”, i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.   

Hitta rätt om värdegrunden bryts

 • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända sig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
 • Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).
 • Det går även att ta kontakt med något av RF/SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.
 • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller This is a mailto link. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan och utreda ärenden. Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot Riksidrottsförbundets stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Här kan du läsa förslagen till ändringar i stadgarna, som ska beslutas om på Riksidrottsmötet.

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss