Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrotten stärker arbetet för trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar

24 MAJ 2017 08:14
Sexuella övergrepp inom idrotten i allmänhet men inom barn och ungdomsidrotten i synnerhet är självklart helt oacceptabelt och måste både förebyggas och förhindras.
  • Uppdaterad: 24 MAJ 2017 08:33

Alla vuxna har ett gemensamt ansvar för att skapa trygga idrottsmiljöer för våra barn och ungdomar. Både föräldrar och ledare har ett gemensamt ansvar för det. Att ta ett vuxenansvar innebär bland annat att man både reagerar och agerar vid misstanke eller kännedom om övergrepp.

Under den senaste veckan har flera uppmärksammat och lyft fram behov av ytterligare åtgärder och insatser för att skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar, bland annat Patrik Sjöberg och Elaine Eksvärd genom lanseringen av Idrottsbrevet.se. Det är viktigt att vi är många som bidrar till en trygg idrottsmiljö. Alla vuxna personer som finns runt barnen i sitt idrottande måste hjälpas åt och bidra till en trygg idrottsmiljö för barn och ungdomar.

Vi har inom idrottsrörelsen vidtagit en rad åtgärder för att bidra till trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar bland annat

  • Materialet ”Trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar” som ger god vägledning och stöd
  • Inrättat och utbildat sakkunniga tjänstepersoner i varje idrottsdistrikt som man bör kontakta för stöd och vägledning.
  • Inrättat ett samarbete med BRIS för att stärka kunskapen om barnrättsperspektivet inom idrottsrörelsen samt för att nå ut med kännedom om BRIS till föreningar, barn, ungdomar och vuxna.

Ytterligare insatser för att stärka trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar beslutades det om under Riksidrottsmötet i Karlstad den gångna helgen. Bland annat beslutades det om följande åtgärder:

  • Ta fram en etisk kod inom idrotten i syfte att konkretisera och förstärka idrottens värdegrund
  • Inrätta en ”visselblåsarfunktion” för att möjliggöra anonyma tips då oegentligheter uppdagas
  • Se över preskriptionstiden för brott riktade mot barn och ungdomar som inte är tävlingsregelrelaterade för att säkerställa ett barnrättsperspektiv
  • Inrätta en ”Idrottsombudsman” som ska verka rådgivande och stödjande för förbund och föreningar

Om något har hänt eller du har misstankar - information om var du får stöd och hjälp i hur du agerar

Policy mot sexuella övergrepp hittar du här

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott hittar du här

 

Sakkunnig för barn och ungdomsidrott på Örebro läns Idrottsförbund

Peter Bergvall Virtanen

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss