Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Utmärkelser

  • Uppdaterad: 03 JUL 2019 08:47

Bestämmelser för Örebro läns Idrottsförbunds utmärkelser

  1. Det är av största vikt att uppgifterna är exakta och så fullständiga som möjligt. Var god angiv årtalen personen varit aktiv i resp. funktion (t.ex. 1988-2013).
  2. Ansökan om föreslagen person skall i första hand gälla SDF- eller styrelsearbete i förening. Den som arbetat inom sektion/specialidrott skall belönas av resp. SDF och ansökan således sändas dit, där ärendet behandlas.
  3. I princip gäller att den lägre valören skall erhållas först och att minst fem år bör gå mellan valörerna samt att personen skall ha varit aktiv någon gång under de senaste fem åren.
  4. Beslut om utdelning av utmärkelser fattas av ÖLIF:s styrelse, dess arbetsutskott eller delegat.
  5. Utdelning av utmärkelser sker vid förbundsmöte, förbunds- och föreningsjubileum eller annat särskilt tillfälle.
  6. ÖLIF:s styrelse kan i speciella fall besluta om utdelning av utmärkelser utöver ovanstående. 

Förtjänstmärket i Guld
kan tilldelas person som
 under minst 20 år nedlagt ett synnerligen intresserat och framgångsrikt arbete för idrottsrörelsen inom ÖLIF:s distrikt eller på annat sätt utomordentligt bidragit till idrottens framgång och förkovran. 
Förtjänstmärket i guld är Örebro läns Idrottsförbunds högsta utmärkelse.

Förtjänstmärket i Silver
kan tilldelas person som 
nedlagt ett intresserat och framgångsrikt arbete inom ÖLIF:s distrikt under minst 15 år.


Förtjänstdiplom
Diplomet kan tilldelas person som nedlagt ett intresserat och framgångsrikt arbete inom Örebro läns idrottsdistrikt under minst 10 år eller på annat sätt bidragit till idrottsrörelsens utveckling. Diplomet kan dock under vissa förhållanden tilldelas person som under kortare tidsperiod nedlagt ett synnerligen intresserat och framgångsrikt arbete.

Diplomet kan även tilldelas SDF och föreningar tillhörande Örebro läns Idrottsförbund, vilka varit verksamma under minst 25 år.

Bordsstandar
Standar kan tilldelas special- (SF), distrikts- (DF), specialdistriktsförbund (SDF) samt annan organisation vid jubileer eller andra tillfällen, då förbundets uppvaktning anses påfordrad.

Standar kan tilldelas föreningar, tillhörande Örebro läns Idrottsförbund, som varit verksamma i minst 40 år och därvid nedlagt ett förtjänstfullt arbete för idrotten.

Ansökan skall vara Örebro läns Idrottsförbund tillhanda, senast en månad före den dag utmärkelsen är avsedd att utdelas. 

Ansökan skickas till:

"Utmärkelser"
Örebro läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt

Sven Göran Gustafson

Örebro läns Idrottsförbund
019-17 55 29
This is a mailto link

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss