Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Sören Gunnarssons fond

När Sören Gunnarsson lämnade posten som landshövding för Örebro län 2008 instiftade han en fond som under 10 år årligen ska dela ut ett stipendium på 20 000 kr till någon/några som under året främjat kvinnligt idrottande i Örebro län.
 • Uppdaterad: 09 JAN 2014 09:24

Stipendiet uppgår till sammanlagt 200.000 kr att delas ut med 20.000 kr/år under åren 2009-2018. Nedan är fondens fullständiga statuter:

 1. Stipendiesumman skall vara föremål för särskild avsättning i Örebro läns Idrottsförbunds (ÖLIF) räkenskaper.
 2. Stipendiet skall tilldelas förening, lag eller enskild idrottskvinna/ flicka eller ledare, ansluten till RF, som under närmast föregående år varit en förebild till stort gagn för den kvinnliga idrotten.
 3. Särskild uppmärksamhet/vikt skall ägnas åt insatser som kan främja att unga tjejer får större förutsättningar att ägna sig åt idrott.
 4. Stipendiet skall syfta till att ge mottagaren eller dess förening ytterligare förkovran eller utbildning i aktuell idrottsverksamhet.
 5. Nominering av stipendiemottagaren skall ske från specialdistriktsförbunden, varvid särskild uppmärksamhet kan ägnas åt det som skrivs under punkt 3. Nominering skall tillställas ÖLIF senast den 31 mars.
 6. ÖLIF skall årligen ombesörja kungörelse med anhållan om nominering till stipendiet.
 7. Stipendiemottagaren skall slutligen utses av en kommitté under ordförandeskap av Sören Gunnarsson och i övrigt bestå av ÖLIF:s styrelseordförande jämte ytterligare två styrelseledamöter med lika antal män som kvinnor.
 8. Kommitténs beslut kan inte överklagas.
 9. Stipendiet skall följas av ett bevis med givarna publicerade i bokstavsordning och utdelas i anslutning till ett publikt idrottsevenemang i länet.
 10. Massmedia skall i förväg informeras om stipendieutdelningen.
 11. Dessa statuter kan ej ändras med mindre än att samtliga ÖLIF:s styrelseledamöter därom är eniga.

Kontakt

Sven Göran Gustafson

Örebro läns Idrottsförbund
019-17 55 29
This is a mailto link

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss