Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

EU-finansiering

  • Uppdaterad: 26 JUN 2019 14:18

Att söka EU-medel
Nuvarande programperiod för EU löper från 2014 till 2020. De syftar till att nå de mål som finns i Europa 2020-strategin och berör fem målområden; sysselsättning, forskning, klimat och energi, utbildning samt fattigdom och social utestängning. Strategin bygger på tre övergripande prioriteringar som ska förstärka varandra:

  • Smart tillväxt – att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.
  • Hållbar tillväxt – att främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
  • Tillväxt för alla – att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

Regionalfonden
Den regionala utvecklingsfonden (ERUF) ska rätta till skillnader mellan regioner och stödja utveckling och strukturell anpassning av regionala ekonomier som till exempel industriregioner på tillbakagång och regioner som utvecklas långsammare. Vi hör till programområde Östra Mellansverige och administreras av Tillväxtverket.

Socialfonden
Europeiska socialfonden (ESF) ska stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan regioner genom att blad annat främja en hög sysselsättning och skapa flera arbetstillfällen. Socialfonden stödjer därför projekt som arbetar för ökat deltagande på arbetsmarknaden av arbetslösa, kämpar mot social utslagning av missgynnade grupper och stödjer insatser för jämställdhet. Vi tillhör ESF-kontoret för Östra Mellansverige.

Fond för landsbygdsutveckling
Den europeiska jordbruksfonden (tidigare LEADER) för landsbygdsutveckling (EJFLU) syftar till att landsbygden ska utvecklas med hållbar utveckling i fokus som ska leda till förbättrad konkurrenskraft hos jord- och skogsbrukssektorerna, förbättrad miljö, ökad livskvalité och en diversifiering av näringslivet på landsbygden. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för fonden.

Erasmus+
"Erasmus+" är EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det ersätter EU-programmen Ung och Aktiv i Europa, Erasmus Mundus, Tempus och Programmet för livslångt lärande. Idrott är ett nytt inslag. Erasmus+ består av tre delar:

Mobilitet - här ingår bland annat Europeisk volontärtjänst, ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten.

Projektsamarbete - partnerskap och utvecklingsprojekt mellan olika organisationer.

Stöd för policyförändring - olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå.

Erasmus+ hanteras av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss