Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrott och våldsprevention för ökad jämställdhet

Idrotten är en samhällsnyttig och demokratifrämjande kraft. Forskning visar dock att vissa idrotter bidrar till att normalisera mäns våld både på, i anslutning till och utanför idrottsarenan.
  • Uppdaterad: 16 JAN 2018 14:07

Problemet uppstår, menar denna kritiska forskning, när jargonger som uppmuntrar till fysiskt risktagande, lojalitet, att offra sig för laget och övervinna smärta och skador är framträdande. Som en konsekvens av detta våld mot den egna kroppen och mot andra idrottsmäns kroppar ökar också benägenheten att använda våld utanför idrotten. Syftet med denna förstudie, finansierad av Region Örebro län, är att undersöka villkoren och identifiera möjligheter för idrottsrörelsen att bli en folkrörelse som tar ledning i våldsförebyggande arbete i samhället.

Beskrivning av förstudiens mål
Forskning pekar på att jargonger eller kulturer där till exempel olika former av svaghet förlöjligas och där du som man ska visa tuffhet, modig attityd och lojalitet kan innebära en riskmiljö. Målet i denna förstudie är för det första att öka kunskapen om hur våld och idrott hänger ihop och att vi på detta sätt tydligare kan motivera betydelsen av ett våldsförebyggande arbete i förening, förbund och i andra idrottsliga centralorganisationer.

För det andra vill vi med denna förstudie skapa en plattform för våldsförebyggande i samverkan med andra organisationer, institutioner och aktörer som driver dessa frågor regionalt. Ett mer långsiktigt mål, som dock är svårare att uppnå i nuläget, är att utveckla ett verktyg som mäter framgångsrik våldsprevention och vad detta till exempel kan innebära samhällsekonomiskt.

Bakgrund och genomförande
I en omfattande studie med över 1000 deltagare i åldern 8 till 19 år fann Conroy et. al. (2001) att våldsamt och aggressivt beteende uppmuntras tidigt i vissa sporter. Det vill säga, pojkar känner sig tvungna att ”vara av rätta virket”, visa upp en stark, tuff och självsäker yta i gruppen för att inte förlora sin manlighet vilket i slutändan påverkar pojkarnas/männens emotionella repertoar. Samtidigt kan definitionen av ”våldsamt och aggressivt beteende” problematiseras och ”våld”, mer generellt, är inget entydigt fenomen.

Forskning visar också att våldet, i vid bemärkelse, i vissa idrotter får en maskulinitetsskapande funktion. Därmed tolkas också våldet i termer av makt och som ett led i upprätthållandet av en maktordning där mäns våld mot andra normaliseras. Detta våld, menar den kritiska forskningen, riskerar att resultera i mäns våld mot kvinnor. Men hur detta samband ser ut är inte helt övertygande. Idrotten kan ju också fungera som en väg ut ur våld och kriminalitet.

Syftet med förstudien är att undersöka villkoren och identifiera möjligheter för idrottsrörelsen att bli en folkrörelse som tar ledning i våldsförebyggande arbete i samhället. Arbetet ska utmynna i en handlingsplan med goda exempel som visar hur idrottsföreningar i vardagen kan verka våldspreventivt. Konkreta metoder för datainsamling är observationer av olika idrotter och intervjuer med framförallt ledare och tränare (fokusgrupper) inom olika idrotter.

Genomförandet av förstudien kommer också att ske via workshops med företrädare för idrotten (ledare på olika nivåer, aktiva, supporters), andra ideella organisationer/studieförbund samt företrädare för offentlig sektor, myndigheter och sponsorer. Inom ramen för detta arbete genomför också Ellen Henriksen, Folkhälsovetenskapliga programmet Högskolan i Skövde och Mathias Angelin, folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, sina uppsatsarbeten.

Vid frågor, kontakta projektledare Daniel Alsarve.


Skribent: Anton Olofsson
Epost: This is a mailto link

Kontakt

Daniel Alsarve

Örebro läns Idrottsförbund
019-17 55 43
This is a mailto link

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss