Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Jämställd Idrott

Örebro läns idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna vill vara i framkant i frågor som rör idrott och jämställdhet. Vi vill gestalta kompetens, vara opinionsbildande och vara en drivande part i idrottens strategiarbete.
 • Uppdaterad: 17 JAN 2018 14:25

Bakgrunden till vårt jämställdhetsarbete är de skilda förutsättningar som ofta råder för flickor och pojkar inom idrotten. Målet är en jämställd och rättvis idrott med det övergripande syftet att uppmuntra idrottsföreningars initiativ och att samverka med andra aktörer för att på lång sikt skapa en jämställd idrott.

Mål
Målet för riksdagens jämställdhetspolitik är att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.” Riksidrottsförbundets och idrottsrörelsens verksamheter bör förverkliga denna politiska strävan. Vårt övergripande jämställdhetsmål är att ”kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.” Det vill säga, det ska inte spela någon roll om du är tjej eller kille och vill idrotta.

Läs mer på de nationella jämställdhetsmålen här: och RF:s jämställdhetsmål här.

Strategier och verktyg
Att omsätta målet i praktisk handling kallas för jämställdhetsintegrering. Örebro läns idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna arbetar dels internt med dessa frågor, dels externt som stödorganisation till det ideella föreningslivet och genom samverkan med exempelvis kommunala och regionala aktörer i hela Örebro län. Att verkställa ett jämställdhetsmål kan handla om att granska budgeten och den ekonomiska fördelningen, att prioritera och stötta på ett likvärdigt sätt, att låta alla komma till tals på möten och i diskussioner. På detta sätt finns det flera olika verktyg för jämställdhetsintegrering i olika sammanhang. Att arbeta med jämställdhetsintegrering är en slags utvecklingsresa för hela organisationen med målet att perspektivet integreras i den vardagliga verksamheten. Därför utgör också jämställdhet en av RF:s utvecklingsresor med sikte på 2025.

Örebro läns idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna hjälper din förening i jämställdhetsfrågor på olika sätt:

 • TIPS, IDÈER OCH INSPIRATION: Vi tar fram anpassade verktyg och stöttar föreningar med kompetens.
 • EKONOMISKT STÖD: Vill Du och Din förening utveckla ert jämställdhetsarbete? Ekonomiska medel (Idrottslyft) finns att söka, kontakta oss så hjälper vi dig!
 • WORKSHOPS, NÄTVERK MED MERA: Vi bjuder in till lokala och regionala träffar för att inspirera föreningar, ledare och aktiva, sprida goda exempel och förbättra våra verktyg till förändring.
 • STRATEGISK SAMVERKAN: Vi försöker utveckla samverkan mellan idrottsrörelsen och andra aktörer på både kommunal och regional nivå.
 • KUNSKAPSUNDERLAG OCH STATISTIK: Tillsammans med våra folkhälsostrateger tar vi återkommande fram aktuell statistik som underlag och utvärdering av vårt arbete. På detta sätt får vi kunskap om resultat och förändringar över tid på regional och kommunal nivå.
 • FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER! QR-koder eller direkta länkar till våra sidor. Facebookgruppen ”Jämställd Idrott Örebro län” och Instagramkontot @stannakvar.
  • SISU Idrottsutbildarna tog under 2016 fram utbildningsmaterialet Stanna kvar för ledare/tränare som arbeta för att behålla flickor inom idrotten.
  • ÖLIF arbetade, med stöd av Allmänna Arvsfonden, fram utbildningsmaterialet ”Idrott, jämställdhet och ledarskap” som lanserades hösten 2017.
  • Projektledaren Daniel Alsarve ingår i en central arbetsgrupp med representanter från RF/SISU Riks/SISU Idrottsböcker som arbetat fram utbildningsplattformen: www.inkluderandeidrott.se med mängder av stöd, metoder och andra verktyg till förändring.

Önskar din förening jobba mer med jämställdhetsfrågor?
Hör av dig till oss!

Kontakt

Hanna Palm

Idrottskonsulent
SISU Idrottsutbildarna
019-17 55 73
This is a mailto link

Daniel Alsarve

Örebro läns Idrottsförbund
019-17 55 43
This is a mailto link

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss