Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Äldre

Sverige har en åldrande befolkning där 1/4 av befolkningen år 2050 beräknas vara 65 år eller äldre samtidigt som antalet i befolkningen som är 10 år eller yngre kommer att ha halverats. Detta skapar ett behov av att arbeta för att den äldre befolkningen ska få bibehålla och främja sin hälsa. Därför är äldre en av målgrupperna för Örebro läns Idrottsförbunds folkhälsoarbete.
  • Uppdaterad: 06 FEB 2017 14:31

Utbud och miljöer för fysisk aktivitet för 65+. 
En kartläggning i Örebro län.
Örebro läns Idrottsförbund har gjort en kartläggning kring äldres möjligheter till fysisk aktivitet. Syftet är att synliggöra aktiviteter och miljöer i länet där äldre utövar fysisk aktivitet. Kartläggningen är ett nedslag och ska inte ses som heltäckande för den verksamhet som bedrivs i föreningar, organisationer och studieförbund med flera.

Kartläggningen kan användas som diskussionsunderlag kring utvecklandet av hälsofrämjande aktiviteter för äldre inom kommuner, landsting, föreningsliv, kyrkan, pensionärsorganisationer, intresseorganisationer och andra aktörer med syfte att öka den fysiska aktiviteten hos äldre.

Läs hela kartläggningen här!

Seniorkraft
Seniorkraft startade som ett pilotprojekt hösten 2014 och var ett samarbete mellan Laxå kommun, Laxå vårdcentral, Örebro läns Idrottsförbund, Sydnärke Folkhälsoteam och med bidrag från Adolf Lindgrens stiftelse. Syftet med Pilotprojektet Seniorkraft i Laxå kommun var att stärka samverkan kring äldres hälsa, tillvarata befintliga resurser inom kommun, primärvård och civilsamhället för att erbjuda äldre personer i Laxå stöd enligt de fyra hörnpelarna. Syftet var även att utarbeta en modell som kan fungera över tid och som sedan kan appliceras på flera kommuner.

Seniorkrafts långsiktiga mål var:

Ökad andel äldre som:
·         har god själuppskattad hälsa
·         upplever meningsfullhet och delaktighet
·         upplever socialt stöd och gemenskap
·         har hälsosamma matvanor
·         är fysiskt aktiva enligt rekommendation 

Utvärderingsrapporten kan du läsa här. En kortare sammanfattning finns här.

Seniorkraft har i dagsläget genomförts fem gånger i Laxå kommun och tre gånger i Askersunds kommun. Är du intresserad av att veta mer om hur det gick, eller vill veta hur ni kan starta upp något liknande i ert närområde? Hör av dig till ansvarig kontaktperson!

Kontakt

Maria Ståhl

Örebro läns Idrottsförbund
019-17 55 11
This is a mailto link

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss