Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Riktlinjer för ansökan

Din förening kan söka medel för föreningsutveckling som främjar integrationsarbetet. Det primära är att utveckla föreningens integrationsarbete och att det finns ett syfte med verksamheten. Ansökan sker i samråd med integrationsansvarig och idrottskonsulent under en första träff, där vi träffar minst tre personer från er förening. Uppföljning och utvärdering kommer att ske under arbetets gång.
 • Uppdaterad: 27 SEP 2016 08:32

Fundera först över vad ni vill göra och varför. Förankra idéerna i föreningen och diskutera gärna upplägget tillsammans med de ni eventuellt vill bjuda in. Vad vill ni göra? En aktivitet, utbildning eller ett samarbete med flera aktörer? Med fördel har ni även diskuterat idéerna med er Idrottskonsulent på SISU Idrottsutbildarna eller ansvarig koordinator på förbundet. 

Kriterier för hur en ansökan bedöms och prioriteras

 • Målgrupp – Den primära målgruppen är nyanlända personer asylsökande och personer under etableringsprocessen. Insatser mot underrepresenterade målgrupper prioriteras.
 • Projektform – Projektet bör bygga på samverkan med boenden/flyktinganläggningar, ideella organisationer eller andra aktörer som arbetar med målgruppen. Aktiviteterna kan genomföras som prova på-aktivitet, ordinarie verksamhet, idrottsskolor, idrottsfritids eller verksamhet i skolor. Sträva efter att möjliggöra inkludering i ordinarie verksamhet.
 • Långsiktighet - Hållbarhet över tid möjliggör långsiktig inkludering.
 • Föreningsutveckling - Vi vill gärna se inslag av bildning/utbildning. Föreningsutveckling utvecklar och stärker föreningens långsiktiga förmåga att inkludera fler. 
 • Sociala aktiviteter – Projektmedel kan också beviljas för verksamhet som innebär att befintliga föreningsmedlemmar matchas ihop med målgruppen för språkträning, sociala aktiviteter eller idrottsaktiviteter. Syftet är att målgruppen få möjlighet att vara med på sociala aktiviteter som gynnar integrationsprocessen. De sociala aktiviteterna måste vara kopplade till idrottsrörelsen och helst genomföras ihop med ordinarie föreningsmedlemmar.

Exempel på vad vi kan ge stöd för:

 • Utrustning som stärker föreningskapaciteten att inkludera fler
 • Lokalkostnader
 • Transporter
 • Utvecklingskostnader (föreningsutveckling/processarbete)
 • Material
 • Viss administration
 • Tolk
 • Utbildning

Vi kan finansiera delar eller en hel insats. Örebro läns Idrottsförbund skattar ansökningarna utifrån hur de bedöms uppfylla kriterierna och delger därefter föreningen ett besked om insatsen kan beviljas medel eller inte. Ansökan kan även återsändas till föreningen för komplettering eller justering. Detta görs i samråd med integrationskoordinatorn.
OBS! Tanken är inte att ge stöd för finansiering av tjänster!

 

Kostnader
Medlen ska användas för att ge goda förutsättningar för målgruppen att kunna motionera, utöva önskad idrott, lära sig svenska språket, värdegrunderna eller engagera sig i föreningsverksamhet. Medel betalas ut till RF-anslutna idrottsföreningar. Vid felaktigt nyttjade medel, som ej går i linje med inskickad ansökan, blir föreningen återbetalningsskyldig. Vi kan finansiera delar eller en hel insats. Vi fördelar medel utifrån faktiska kostnader. För ansökningar om högre belopp krävs medfinansiering från annat håll.

Tidsramar
Besked om beslut lämnas inom tre veckor.

Rapportering och utvärdering
Aktiviteterna med målgruppen är godkända för LOK-stöd via IdrottOnline, förutsatt att de ingår i åldersgruppen 7-25 år. Lägg in dessa personer i medlemsregistret med en bock för "utländsk person". Då räcker det att ange år-månad-dag. Utöver rapporteringen ska föreningen skicka in en utvärdering av projektet, där genomförd verksamhet redovisas och vilka resultat det har gett. Utvärdering sker i samråd med ÖLIF/SISU.

Försäkringar flyktingar och nyanlända
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i idrottsverksamhet vilken sker i samarbete med Integrationsprojektet

Ansökningsprocess
Första steget är träff med integrationsansvarig och föreningens Idrottskonsulent. Föreningen får ansökningsblanketten efter träffen som fylls i och skrivs under av föreningens ordförande och skickas till:

Örebro läns Idrottsförbund
Jasmin Benca/Kristin Roswall
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt

Jasmin Benca

Örebro läns Idrottsförbund
019-17 55 20
This is a mailto link

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss