Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Integration

Personer som invandrar till Sverige kommer från en mängd olika länder, av olika anledningar och med olika förutsättningar. Invandringen medför att allt fler personer i framtiden kommer vara födda i ett annat land eller ha föräldrar som är födda i ett annat land. Målet med integrationspolitiken är att alla skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
  • Uppdaterad: 26 JUN 2019 16:10

Svensk idrott vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och till svensk idrotts utveckling. Regeringen beslutade därför att anslaget till idrottsrörelsen stärks med totalt 64 miljoner kronor 2016. 

Resurserna är till för personer som både befinner sig i asylprocessen och som fått uppehållstillstånd i Sverige, att engagera sig i idrottsverksamheten. Idrottsrörelsen ska erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet för nyanlända och tillsammans med civilsamhället ingå i arbetet med mottagandet av flyktingar som söker asyl. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena innefattar ett livslångt idrottande för alla grupper. Svensk idrott ska vara inkluderande samt en positiv kraft mot segregation och utanförskap.

BB150713BB968 beskuren

Fritids- och föreningslivet kan vara en integrerande kraft i samhället där människor med olika bakgrund kan mötas kring gemensamma intressen. Deltagande i föreningsaktiviteter kan förbättra förutsättningarna för nyanlända personer med att exempelvis förstå koder i det svenska samhället, prata svenska i vardagen och skapa ett kontaktnät. Fritids- och föreningslivet har stor potential och kan utvecklas till att bli en än mer betydande part i samhällets strategier för integration. En god hälsa är en viktig faktor för etablering och delaktighet i samhället.

Örebro läns Idrottsförbund jobbar aktivt med att förbättra samhällets möjligheter att nyttja fritids- och föreningslivet som en arena för förbättrad integration. Vi tror på att en mångfald inom rörelsen stärker såväl individ som organisation. Resurserna kommer att användas till att stärka föreningarna och bidra till mer inkluderande verksamheter.

Kontakt

Jasmin Benca

Örebro läns Idrottsförbund
019-17 55 20
This is a mailto link

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss