Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsningen i skolan har målet är att ge barn och ungdomar goda möjligheter att vara fysiskt aktiva under skoldagen. Rörelsesatsningen ska verka för att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten genom mer rörelse i skolan.
  • Uppdaterad: 28 AUG 2018 16:06

Tillsammans med regeringen, Riksidrottsförbundet och flera andra aktörer gör vi en nationell kraftsamling för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen. Målet är att på de utvalda skolorna i årskurs F-6 skapa möjligheter och glädje till den dagliga spontana rörelsen oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Satsningen görs i anslutning till skoldagens början och slut och under raster.

Rörelsesatsningen syftar till att få fler barn och ungdomar att röra sig mer och nå den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 minuter per dag. I en studie som regeringen låtit Centrum för idrottsforskning ta fram redovisades att endast 22 % av flickorna och 44 % av pojkarna rör på sig i tillräcklig utsträckning. 

Rörelsesatsningen tar sitt avstamp i rörelseförståelse där vi drivs av idén att vi idrottar för att ha roligt, må bra och utvecklas genom hela livet. Vi vill genom att närvara under skoldagarna vara ett stöd till eleverna och ge alla möjligheten till att finna sina egna verktyg, där de ska vilja, kunna och våga vara i rörelse under hela livet. Genom att förse pedagoger, rektorer och föräldrar med utbildning, material och hjälpmedel för att kunna bibehålla rörelsen är vi övertygade om att vi börjar stega ut en framtid med rörelse och glädje! 

Vi kommer att verka för att få igång verksamhet på utvalda skolor, genomföra nätverksträffar, utbilda ledare och pedagoger och att svara för att rörelsepass genomförs på skolorna. Arbete för att stärka och starta skolidrottsföreningar kommer också att genomföras.

Örebro läns Idrottsförbund väljer tillsammans med andra parter ut vilka kommuner och skolor satsningen ska genomföras i och genomför detta med början under hösten 2018. Vi kommer att skapa nätverk i utvalda kommuner och skriva överenskommelse med skolledningen på de skolor där aktiviteter ska genomföras. Den leds på regional nivå av Örebro läns Idrottsförbund tillsammans med kommuner och andra huvudmän.

Kontakt

Marcus Edin

Örebro läns Idrottsförbund
019-17 55 38
This is a mailto link

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss