Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Inkludera Mera!

Distriktsidrottsförbunden och SISU Idrottsutbildarna i Västmanland, Sörmland, Uppsala, Östergötland och Örebro har bedrivit ett projekt – Inkludera Mera! – under perioden februari 2012 till januari 2014 med stöd av ESF.
  • Uppdaterad: 07 JUN 2016 15:50

Projektet syftade till att skapa förutsättningar för alla anställda att arbeta på lika villkor och att ingen av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning) ska ligga till grund för kränkande särbehandling, olika löner eller orättvisa villkor. 

Likabehandlingsarbetet har haft sin utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv och med insikten att normer samverkar inom ett komplext system inom idrottsrörelsen. Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, likabehandling och diskriminering är begrepp som är bekanta och kan kännas självklara. Ändå fylls de med olika innehåll och kan tolkas på olika sätt. Att reflektera kring begrepp och företeelser för att hitta en gemensam definition ger en bra grund att stå på i ett förändringsarbete. Kunskap, reflektion och delaktighet har varit grundpelarna i projektet.

Den här rapporten vänder sig till dig som vill arbeta för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatser inom idrotten och andra ideella organisationer. Vi har samlat verktyg och metoder som kan vara till hjälp i det praktiska arbetet. 

Rapport Inkludera Mera

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss