Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Fritids- och föreningslivet - en arena för integration och hälsa

Örebro läns Idrottsförbund har mellan 121203-141231 bedrivit ett integrationsprojekt med stöd från Länsstyrelsen i Örebro, tillsammans med Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsbergs kommun i norra länsdelen. Projektet har haft som mål att ge ökad möjlighet till etablering, integration och bättre hälsa hos nyanlända flyktingar genom ökat deltagande i fritids- och föreningslivet.
  • Uppdaterad: 09 SEP 2016 14:33

Fritids- och föreningslivet kan vara en integrerande kraft i samhället där människor med olika bakgrund kan mötas kring gemensamma intressen. Likaså har fritids- och föreningslivet en stor potential och kan utvecklas till att bli en än mer betydande part i samhällets strategier för integration. En god hälsa är en viktig faktor för etablering och delaktighet i samhället. 

Projektet har genomsyrats av ett jämställdhets- och barnperspektiv och styrts av de medverkande kommunerna tillsammans. Finansiering har möjliggjorts med stöd av §37-medel från Länsstyrelsen i Örebro. Läs mer om projektet i slutrapporten nedan.

Slutrapport "Fritids- och föreningslivet"

Parallellt med ovanstående projekt har SISU Idrottsutbildarna genomfört en särskild satsning för ensamkommande barn i Örebro län. Syftet med projektet har varit att erbjuda barnen och ungdomarna en aktiv och meningsfull fritid. 

Slutrapport "Ensamkommande barn"

För föreningar och kommuner som vill erbjuda kunskap om föreningslivet på den aktive/intresserades modersmål finns RF:s flerspråkiga folder att ladda ner här:

"Idrott - en bra start i livet"

Kontakt

Anton Olofsson

Örebro läns Idrottsförbund
019-17 55 35
This is a mailto link

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss