Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Vi är Örebro läns Idrottsförbund

Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Örebro läns Idrottsförbund

  • Skapad: 05 JUL 2013 14:14

Örebro läns Idrottsförbund (ÖLIF) är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län.

ÖLIF har till uppgift att handha för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom DF:s gränser. Örebro läns Idrottsförbund skall också arbeta i enlighet med RF-stämmans och Riksidrottsstyrelsens (RS) beslut.

 

Frågor och svar om ÖLIF och SISU:

Vilka är ÖLIF?
Örebro läns idrottsförbund är Riksidrottsförbundets förlängda arm i vårt län. Vi leder, företräder och stödjer över 600 föreningar, 20 000 ledare och 100 000 aktiva. Vår vision är att Svensk idrott ska vara världens bästa.

Vilka är SISU Idrottsutbildarna?
SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Vi jobbar för att stimulera människors lärande, stärka engagemanget och utveckla idrottens verksamhet.

Vilka mål har ni? ÖLIF/SISU
Vi vill att så många som möjligt ska idrotta så länge som möjligt och i en så bra verksamhet som möjligt. Ska det bli så måste vi värna både bredd och elit i alla sammanhang. Idrotten ska vara en miljö där alla är välkomna, alla kan påverka och där rent spel råder. Grunden för det är stabila, kunniga och moderna föreningar.

Vad gör ni konkret? ÖLIF
I vårt arbete ingår att vara idrottens röst i den offentliga debatten. Dessutom möter vi politiker och myndigheter för att säkerställa gemensamma mål och medel för idrotten. På flera aktuella områden bedriver vi också utrednings- och upplysnings-och arbete. Det rör till exempel folkhälsa, barns- och ungas idrottande, jämställdhet och doping. Vi avlastar idrotten genom tjänster och lösningar som underlättar både föreningsformen och administration. Genom vår systerorganisation SISU Idrottsutbildarna förser vi föreningarnas företrädare med senaste rön och kunskaper inom allt ifrån föreningslära till ledarskap och jämställdhet. 

Vad gör ni konkret? SISU
SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Vi utbildar föreningsidrottens företrädare i baskunskaper som föreningsarbete, ledarskap, barn och ungas idrottande liksom träning och hälsa. Dessutom erbjuder vi specialistutbildningar inom en rad områden. Våra 16 idrotts -konsulenter för en löpande dialog med sina föreningar för att både stödja och utveckla i aktuella ämnen. På så vis är vi en kraft för ständig förnyelse.

Hur finansieras ni? ÖLIF/SISU
Våra resurser kommer främst från offentliga medel på både statlig, regional och kommunal nivå. Dessutom hämtar vi medel från EU:s olika fonder och program.

Vad betyder idrotten för Örebro län? ÖLIF/SISU
Föreningsidrottens har en stark betydelse för hela länet. I första hand för att livslångt idrottande bidrar till att stärka både individens välbefinnande och folkhälsan men också för att kostnader i form av sjukskrivningar och vårdinsatser sjunker. Samtidigt får tusentals unga och vuxna lära sig grunderna om demokrati och delaktighet genom våra föreningar. I vårt län utför ideella idrottsledare 2 600 årsarbeten varje år. Det skapar en meningsfull fritid för både vuxna, barn och unga i hela länet. 

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss