Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrott är vägen till ett hälsosammare liv

12 JUN 2017 13:31
Ett lika säkert försommartecken som doften av hägg och syren är alla motionslopp som arrangeras runt om i landet. Intresset är stort och många vill vara med och känna glädjen och gemenskapen i det som ofta blir en folkfest.
  • Uppdaterad: 12 JUN 2017 13:33

Samtidigt som vi gläds åt att se många springa och jogga oroar vi oss också för att fler mår sämre. Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids största samhällsutmaningar. Forskningen visar att en av de bästa och mest kostnadseffektiva sättet att få fler att må bättre är att fler deltar i idrott och fysisk aktivitet. Det finns starka samband mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter, allt från självskattad hälsa till olika riskfaktorer för ohälsa, till sjukdomar och för tidig död.

Idrottsföreningarna bidrar till att ge barn, unga och vuxna rörelse, men vi når inte alla och träningar några timmar i veckan på fritiden räcker inte. Därför måste fler bidra till att lösa denna samhällsutmaning med ökat stillasittande och för lite fysisk aktivitet. En helt färsk studie från Centrum för idrottsforskning visar att hela 56 procent av pojkarna och 78 procent av flickorna av alla 10-15 åringar inte når det rekommenderade nivån av daglig fysisk aktivitet.

Därför vill vi att:

Kunskapen om vikten av, och förståelse för rörelse som en faktor för framtida hälsa, ska öka hos BVC-personal, förskolepersonal och grundskolepersonal.

Det ska införas mål för kunskap och förståelse för rörelse i läroplanen för förskolan och grundskolan.

Antalet timmar i idrott och hälsa ska utökas från 500 till 600 timmar i grundskolan. Minst 60 minuters rörelse varje dag ska införas under skoldagen utöver undervisning i idrott och hälsa. Den dagliga rörelsen kan med fördel genomföras i samverkan med idrottsföreningar.

Skolgårdar, skollokaler och andra utemiljöer ska utformas, utrustas och upprustas så att de stimulerar till rörelse och idrott.

Idrotten får i dag stöd till barn- och ungdomsidrott. Med särskilt stöd för att få vuxna och äldre att röra på sig och idrotta skulle vi kunna utveckla verksamheter som skulle nå många fler vuxna och äldre. GFK Ramund, KFUM Volleyboll och Universitetets idrottsförening är exempel på föreningar som redan i dag erbjuder aktiviteter med den inriktningen. Det skulle kunna bli ännu fler.

Därför vill vi att:

En allmän översyn av friskvårdsbidraget bör göras så att fler idrotter kan inkluderas och fler grupper aktiveras.

Så ut och njut av solen och den glädje som sprids av att människor gör saker tillsammans. Det bästa och billigaste receptet för att motverka ohälsa är som sagt fysisk aktivitet så därför behöver vi ta krafttag för att minska stillasittandet och istället öka rörelsen.

Den 25 september bjuder vi in företrädare för politik, arbetsliv och folkhälsa till konferensen Nyckeln till ett gott liv – fysisk aktivitet för en friskare framtid. Dagen kommer att ge ny kunskap om samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, insikt om samhälleliga förutsättningar för ökad fysisk aktivitet samt goda exempel på fungerande arbetssätt. Med idrotten som kraft vill vi vara med och driva fram en bättre och mer jämlik folkhälsa i vårt län.

Charlotta Stenhem

distriktsidrottschef Örebro läns idrottsförbund/SISU, idrottsutbildarna Örebro län

Margareta Johansson

folkhälsochef, Örebro läns idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Örebro län

Publicerad i Nerikes Allehanda 21 maj 2017.

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019175500
Fax: 019102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss